Sundhedstjek og Fulde Helbredsundersøgelser

Sygdom er dyrt – Sundhed er billigt
Trivsel, sundhed og produktivitet går hånd i hånd
Vi tager professionel og omsorgsfuld hånd om jer

De 6 fordele ved vores helbredsundersøgelse
Udvidet helbredsundersøgelse

Den store pakke – det samlede billede

Ingen spildtid

Ingen transporttid og effektivt set-up

Højeste faglige niveau

Involverer speciallæge i almen medicin, speciallæge i kardiologi og intern medicin og sygeplejerske

Unikt koncept

Vi er de eneste, der laver udvidet helbredsundersøgelse på arbejdspladsen

Skarp pris

Billigere end privathospitalerne, og uden transport- og spildtid

Troværdigt

Vi står inde for ydelsens lægefaglige indhold. Vi foretager ikke de små såkaldte ”sundhedstjek”, da indholdet viser så lille en del af kroppens samlede tilstand, at vi ikke kan stå inde for brugbarheden

Indhold
 • Lægesamtale og rådgivning
 • Blodtryk, puls, iltmætning
 • Højde, vægt, BMI
 • Lungefunktionstest
 • Urinanalyse
 • Udvidede blodprøver, inkl. cancer-markører som typisk ikke indgår i en helbredsundersøgelse
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • Scanning af halskar
 • Scanning af hjertet (ekkokardiografi)
Pris
 • 7.900 kr.

Samme pakke koster 8-12.000 kr. på privathospitalerne

Forløbet
 • Helbredsskema udfyldes på forhånd
 • Undersøgelse i firmaet af overlæge i hjertesygdom og sygeplejerske
 • Resultater og rådgivning i firmaet ved speciallæge i almen medicin
Booking

(+45) 50441530 / (+45) 39621530

Lægerne på Strandvejen
Strandvejen 122, st.
2900 Hellerup

Praktisk information
 • Undersøgelsesdag i firmaet:
  • Medarbejderne møder med 30 min imellem. Skal i alt afsætte ca. 60 min
  • Vil blive undersøgt af sygeplejerske og overlæge i kardiolog og intern medicin (hjertelæge)
 • Resultatdag i firmaet 1-2 uger senere:
  • Medarbejderne møder med 20 minutter imellem. Skal afsætte ca. 20 min
  • Speciallæge i almen medicin giver personlige undersøgelsessvar og rådgivning
 • 1 eller 2 lokaler samt borde og stole stilles til rådighed for undersøgelserne. Vi laver 2 undersøgelsesstationer. Ved scanningsstationen skal lyset kunne dæmpes (fx gardiner eller væk fra direkte sollys)
 • En medarbejder fra virksomheden udarbejder en mødeplan, som lægeklinikken på forhånd får tilsendt
 • Medarbejderne skal samles på samme dag/dage, så vi skal køre færrest ture med bekostelige apparater
 • Ved aflysninger i planen tilstræber virksomheden at rykke rundt i planen, så vi undgår tomme huller. Ved aflysning i mødeplanen senere end 48 timer før første undersøgelse, opkræves det fulde beløb for den planlagte helbredsundersøgelse