Helbredsundersøgelser

Udvidet helbredstjek til forebyggelse af sygdom og opsporing af sygdom, før den bliver alvorlig.
Da undersøgelsen er privat, kan den bookes af alle – også borgere der ikke er tilknyttet vores praksis.
En helbredsundersøgelse giver dybdegående indblik i dit helbred og sundhed.

Udvidet helbredsundersøgelse
 • Lægesamtale og fuld fysisk undersøgelse
 • Udvidet blodprøvetagning inkl. cancer-markører
 • Urinanalyse
 • Elektrokardiogram
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Scanning af hjertet (hos hjertelæge)
 • Scanning af halskar (hos hjertelæge)
 • Gynækologiske prøver hos kvinder
 • Opfølgning med gennemgang af resultater og rådgivning
 • Plan for øvrige undersøgelser hvis nødvendigt
Bestil tid i receptionen
Pris
 • 5.000 kr. (tilknyttede patienter)
 • 6.000 kr. (øvrige)
 • 1.500 kr. mindre uden scanninger hos hjertelæge

Samme pakke koster 8-12.000 kr. på privathospitalerne